;Jezus.doc

Zijn de EvangeliŽn waar?

Zijn de Nieuwtestamentische evangeliŽn de ware ooggetuigenverslagen van Jezus Christus, of is het verhaal steeds aangepast door de jaren heen? Moeten we de verslagen uit het Nieuwe Testament maar op goed geloof aannemen, of is er bewijs voor hun betrouwbaarheid?

Het inmiddels overleden kopstuk van ABC News, Peter Jennings, was in IsraŽl voor een speciale uitzending over Jezus Christus. Zijn programma, ďOp zoek naar Jezus,Ē ging in op de vraag of de Jezus van het Nieuwe Testament historisch betrouwbaar was. Jennings gaf meningen weer over het Evangelie, van professor John Dominic Crossan, drie van Crossans collega's van het Jezus Seminarie en twee andere Bijbelgeleerden. (Het Jezus Seminarie is een groep geleerden, die debatteren over Jezus' beschreven woorden en daden en voorts rode, roze, grijze en zwarte kralen gebruiken om te stemmen over hoe betrouwbaar dat zij denken dat een uitspraak in de EvangeliŽn is.)1

Er zaten verbluffende uitspraken bij in die uitzending. Voor het oog van het nationale kijkerspubliek betwijfelde Dr. Crossan niet alleen meer dan 80 procent van Jezus' uitspaken, maar ontkende ook zijn goddelijkheid, zijn wonderen en zijn opstanding. Jennigs was duidelijk onder de indruk van het beeld van Jezus dat Crossan voorstelde.

Elke zoektocht naar "de Ďechteí Bijbelse geschiedenis" is altijd nieuws. Daarom trekken Time en Newsweek er elk jaar op uit voor een cover story over Maria, Jezus, Mozes of Abraham. Of - wie weet - misschien is het dit jaar: "Bob: het nooit eerder vertelde verhaal van de mysterieuze 13e discipel".

Dit is entertainment en daarom komt er geen eind deze onderzoeken of komt er ook nooit een antwoord uit, want dat staat het artikel van volgend jaar in weg. Daarentegen worden mensen met radicaal afwijkende meningen bij elkaar gegooid als in een aflevering van Suvivor, waarmee ze nog veel meer verwarring zaaien dan er al was.

Maar het programma van Jenningsí draaide wel rond een punt dat serieuze aandacht moet hebben. Crossan impliceerde dat de oorspronkelijke feiten over Jezus door mondelinge overlevering vervormd tot ons zijn gekomen en niet zijn opgeschreven tijdens het leven van de apostelen. Derhalve zijn ze grotendeels onbetrouwbaar en kunnen ze ons geen accuraat beeld geven van de echte Jezus. Hoe kunnen we er achter komen of dit echt waar is?

Kik Hier om verder te lezen over: "Zijn de EvangeliŽn betrouwbaar?"