;Wie is de echte Jezus?

Laten recent ontdekte handschriften
een andere Jezus zien?

Geleerden onderzoeken de feiten:

Wie was --- of is Jezus Christus? Christenen aanbidden Hem als God. Maar de voorzitter van de Amerikaanse AtheÔsten beweert dat hij nooit bestaan heeft. Volgens andere was hij een bedrieger. De Da VinciCode stelt dat Jezus een groot man was, maar dat zijn goddelijkheid een uitvinding is van de kerk van de 4e eeuw.

"Waarom-Jezus" (Y-Jesus) onderzoekt de vragen die gesteld worden door zowel sceptici als gelovigen: weerlegt of bevestigt de laatste stand van de feiten het beeld dat het Nieuwe Testament van Jezus Christus schept? En is er enig bewijs voor de stelling dat Hij uit de doden is opgestaan?

Lees het feitenmateriaal:

Deze artikelen komen uit het Y-Jesus magazine.
Van de oorspronkelijke Amerikaanse site is ook een (papieren) Magazine,
zie Y-Jesus.com!